Covid-19 och graviditet

För närvarande finns det begränsad information om covid-19 och graviditet.

Det finns hittills inget som tyder på att graviditeten i sig innebär en ökad risk att insjukna i covid 19 och det finns inte heller något som tyder på att gravida löper förhöjd risk att bli svårt sjuka om de insjuknar i covid-19. Däremot kan gravida bli mer allvarligt sjuka om de drabbas av en lunginflammation, oavsett orsak, än de som inte är gravida.

Som gravid ska du därför vara extra uppmärksam och söka vård om du får symptom som kan tyda på covid-19. Det kan vara symptom såsom feber, hosta eller svårigheter att andas. Detta är speciellt viktigt i slutet av graviditeten när magen blivit större och lungornas möjlighet att expandera är begränsad.

Gravida rekommenderas vidta samma försiktighetsåtgärder som alla andra för att undvika smitta. Om du har en känd riskfaktor såsom högt blodtryck, diabetes eller fetma rekommenderas du begränsa kontakten med personer utanför hemmet. Detta gäller framför allt under den sista delen av graviditeten.

Från och med 60 dagar före beräknad förlossning har du möjlighet att ta ut föräldrapenning och vara hemma med ersättning från Försäkringskassan.

 

Publicerad: 2020-05-14

Informationsansvarig: Källa: Folkhälsomyndigheten. Om covid-19 för gravida Kunskapscentrum för infektioner under graviditet - INFPREG