Inskrivning och hälsosamtal

Här får du träffa den barnmorska som kommer att följa dig genom graviditeten.

Barnmorskan berättar vad som kommer hända framöver och du kan ställa frågor och ta upp funderingar du har. 

Ta gärna med din partner eller stödperson. Tillsammans med barnmorskan lägger ni upp en plan utifrån just era behov. Du kan alltid be om att få byta barnmorska. Det är viktigt att det känns rätt för dig.

Hälsodeklaration för gravida

Fyll i och ta med dig hälsodeklarationen inför ditt första besök.