Gravid i Solna

Så fort du har fått ett positivt graviditetsbesked kan du boka tid för inskrivning hos barnmorska. Även du som inte bor i Solna är välkommen till oss.

Besöket bör om möjligt ske före graviditetsvecka 12+0. Du kommer själv eller tillsammans med din partner. Fyll i hälsodeklarationen inför ditt besök. Innan besöket bör du ha varit på en hälsoinformation i grupp, se tider nedan.

Nu kan du som är gravid boka samt av- och omboka tid online via 1177 Vårdguidens e-tjänster . Har du behov av tolk ring mottagningen för att boka besök.

Under graviditeten kan du delta i våra föräldraförberedande temaföreläsningar:

• Amning
• När två blir tre - om tiden efteråt

Vi samarbetar med sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Hälsoinformation i grupp

Boka via 1177 Vårdguidens e-tjänst eller ring 08-123 453 00.

Vi håller föreläsningar i vårt konferensrum följande tider:

  • 3 september, klockan 8
  • 23 september, klockan 8
  • 15 oktober, klockan 8
  • 4 november, klockan 8
  • 26 november, klockan 8
  • 19 december, klockan 8

Besökets längd: 60 min.

Föräldrautbildning

Vi har fristående föräldraförberedande föreläsningar:

  • Amning
  • När två blir tre - om tiden efteråt
  • Föräldrautbildning på engelska

Från graviditetsvecka 25 erbjuder vi föreläsningar som förbereder dig och din eventuella partner på föräldraskapet.

Samtliga förlossningskliniker erbjuder informationsträffar inför förlossningen. För tider se respektive kliniks hemsida.