Skriv ut den här sidan

Min Barnmorska

I nystartade projektet "Min Barnmorska" har du samma barnmorska genom hela vårdkedjan- ett samarbete mellan Karolinska Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Liljeholmens och Älvsjös barnmorskemottagningar.


Fotograf: Danish Saroee 

Vad innebär ”Min Barnmorska” för mig som gravid?

Min Barnmorska är en ny vårdform i Sverige där en grupp om tre barnmorskor vårdar och följer dig och din familj under graviditet, förlossning och eftervård. Närdu ska föda så känner du den barnmorska som bistår dig vid födseln eftersom hon också har vårdat dig under graviditeten på barnmorskemottagningen.

Studier från liknande verksamheter utomlands, "Caseload midwifery", har visat att kvinnorna är nöjda och att vården för mor och barn är säker. Vi vill därför ta reda på hur kvinnor och barnmorskor upplever den här vårdformen i Sverige och kommer undersöka detta vetenskapligt.

I samarbete med Karolinska universitetssjukhuset Huddinge har du som är gravid med beräknad nedkomst efter 1 november möjlighet att delta i projektet. 

Hur gör jag om jag är intresserad av Min Barnmorska?

Du som är intresserad av Min Barnmorska ska ha tänkt dig en vaginal förlossning. Vi som arbetar i ”Min Barnmorska” har lång erfarenhet av att arbeta med stöd och personcentrerad vård både under graviditet och förlossning.

Läs mer på Karolinska universitetssjukhusets sida