Temagrupper på Kungsholmen

Alla som väntar sitt första barn erbjuds att delta i en eller flera temagrupper. Vi rekommenderar också de öppna föreläsningar som förlossningssjukhusen har.

Våra temagrupper är sedan ett bra komplement. På Kungsholmens barnmorskemottagning har vi temaföreläsning om amning/första tiden med barn. Vi har även gruppbesök för den gravida kring vecka 20 och en gång efter förlossningen