Vallentuna Gynekologmottagningen

Välkommen till Vallentuna gynekologmottagning!

Om det nya coronaviruset

Covid-19 påminner om influensa med feber och hosta. De flesta som får symtomen blir lindrigt sjuka. Om du är förkyld ska du stanna hemma och undvika att smitta andra.

Blir du allvarligt sjuk med andningssvårigheter eller feber och hosta, kontakta 1177 för råd.

Begränsningar för medföljande 

Vi inför begränsningar för medföljande att medverka vid besök. Endast om vården inte klaras utan att någon medföljande, icke patient, är närvarande tillåts en närstående att medverka. Restriktionerna gäller tills vidare. 

Covid-19 och graviditet

Det finns hittills inget som tyder på att graviditeten i sig innebär en ökad risk att insjukna i covid 19 eller löper förhöjd risk att bli svårt sjuka. Läs mer >>

Vi utreder och behandlar:

 • Gynekologisk undersökning och hälsokontroller
 • Klimakterierelaterade besvär
 • Blödningsrubbningar
 • Endometrios/ Smärta
 • Ultraljud tidig graviditet
 • Oro för missfall
 • Inkontinens
 • Sex och samlevnadsfrågor
 • Sexuellt överförbara sjukdomar
 • Diagnostik av cellförändringar
 • Framfall och ringkontroller

Vi kan också hjälpa dig med förberedelser inför och uppföljning efter en abort. Vi tar prover vid oro för könsjukdom. Vi tidsbestämmer osäker graviditetslängd.

Vi talar svenska, ungerska och persiska/dari.

Hitta till oss

Åby gata 6, 186 36 Vallentuna

Patientavgifter

Gynekolog 350 kr 
Remiss från Husläkare 150 kr

Under 18 år, kostnadsfri undersökning och provtagning
 85 år eller äldre, kostnadsfri undersökning

Frikort gäller.

Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan besök, debiteras 350 kr, oavsett innehav av frikort, under 18 år eller över 85 år.

Betala gärna med kontokort

Vi eftersträvar en kontantfri kassa. Om du har möjlighet, så betala gärna ditt besök med kontokort. Du kan även välja att få en faktura.